تقدیر معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عملکرد موفق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد / دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بعنوان فرآیند برتر در اسقرار برنامه ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در کشور معرفی شد

 

در اجرای برنامه ارتقا خدمات ویزیت، به منظور ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سرپایی و کاهش پرداخت از جیب مردم و با هدف افزایش دسترسی به اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی، استاندارد سازی ارائه خدمت ویزیت، افزایش رضایت بیماران مراجعه کننده،جلوگیری از عدم ارجاع های مکرر و افزایش فراهمی ارائه خدمت و بار مراجعه سرپایی در بخش دولتی کلینیک های ویژه تخصصی و فوق­تخصصی خاتم الانبیاء، بقایی پور و امام علی (ع)، طی گذشت ۱۳ ماه از اجرای این برنامه، ۲۲ متخصص، ۲۱ فوق تخصص و ۷ کارشناس حرفه ای در یزد تحت شمول این برنامه قرار گرفتند و بیش از ۸۱۱ هزار ویزیت انجام شد.

از اقدامات انجام شده در راستای استقرار کیفیت خدمات ویزیت در استان یزد می توان به استقرار سیستم نوبت دهی الکترونیک، بهبود کیفیت و رعایت استاندارد زمان ویزیت، تشکیلات اداری – مالی مستقل و وجود اتاق CPR در کلینیک ها اشاره کرد.

لازم به ذکر است مبلغ ویزیت بیمار در کلینیک های ویژه توسط فوق تخصص ۳۶۰۰ و حق ویزیت متخصص ۳۰۰۰ تومان می باشد.