تقدیردکتر صابری نیا از پرسنل زحمتکش اورژانس درسراسرکشور

به گزارش روابط عمومی اورژانس کشور :

تقدیردکتر صابری نیا از پرسنل زحمتکش اورژانس درسراسرکشور

دکترصابری نیا درجلسه ای که با پرسنل ستادی اورژانس کشور داشتند ضمن تبریک سال نو از زحمات پرسنل زحمتکش اورژانس که با تلاشهای شبانه روزی در سراسر کشور ارائه خدمات نمودند و باعث سرافرازی اورژانس پیش بیمارستانی شدند قدردانی نمودند وضمن آرزوی سلامتی وبهروزی برای کلیه این عزیزان ، ازکلیه روسای ادارات درخواست کردند اهداف و برنامه های کاری اداری خود را ظرف مدت یک هفته تدوین و تحویل نمایند همچنین چشم انداز کلی سال جدید را ترسیم نمودند.