تفاهم نامه های همکاری با ادارات استان یزد

مرکز آمبولانس خصوصی و خدمات درمانی  سالار سلامت در راستای ارائه خدمات به شهروندان اقدام به انعقاد تفاهم نامه با ادارات استان در جهت ارائه خدمات به پرسنل و خانواده های آنها نموده است.

در ادامه لیست ادارات، سازمانها و ارگانهای دولتی طرف قرارداد با مرکز سالار سلامت ارائه شده است.

ادارات طرف قرارداد

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای یزد

شرکت طرف قرارداد

شرکت گاز استان یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره تعاون روستایی استان یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد

سازمان طرف قرارداد

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره پست مرکزی یزد

ادارات طرف قرارداد

اداره منابع طبیعی و آبخیز داری یزد