تغییر زمانبدی تزریق دوز سوم آسترازنکا و اسپوتنیک

 

دکتر قاسم اویس با بیان اعلام آغاز تزریق دز سوم واکسن کرونا برای افراد ۱۸ سال از امروز اول دی ماه در سراسر کشور ، افزود: براساس ابلاغیه جدید کمیته علمی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا حدود ۲ میلیون نفر از افراد واجد شرایط مازندرانی می‌توانند از امروز نسبت به تزریق دز سوم واکسن کرونا خود اقدام کنند. وی با اعلام خبر تغییر زمان‌بندی تزریق دز سوم واکسن کرونا برای افرادی که دز اول و دوم واکسن آنها اسپوتنیک یا آسترازنکا بود، ادامه داد: تمام شهروندانی که دز اول و دوم واکسن کرونا آنها آسترازنکا، اسپوتنیک، بهارات، سینوفارم و برکت بود، می‌توانند بعد از گذشت سه ماه از تزریق دز دوم نسبت به تزریق دز سوم واکسن کرونا خود اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تغییر زمان‌بندی تزریق دز سوم واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از ۶ ماه به سه ماه بعد از تزریق دز دوم مورد تایید کمیته علمی ستاد ملی مدیریت مقابله کرونا است، اضافه کرد: دلیل این تغییر زمان‌بندی، مبارزه بموقع با سویه جدید کرونا به نام  اومیکرون است. البته افرادی که دز اول و دوم واکسن آنها سوبرانا بوده است می‌توانند بعد از گذشت ۲۹ روز از تزریق دز دوم، نسبت به تزریق دز سوم این نوع واکسن اقدام کنند. اویس همچنین از تزریق دز سوم واکسن کرونا به ۱۹.۸ درصد از جامعه هدف ۴۰ سال به بالای مازندران تاکنون خبر داد و گفت که تزریق دز سوم به کادر بهداشت و درمان هم به ۴۵ درصد رسیده است .معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : مردم می توانند در مراکز تجمیعی و تمام مراکز بهداشت و درمان شهری و روستایی نسبت به تزریق واکسن کرونای خود اقدام کنند.