تسلیت به خانواده سالار سلامت

 

خبردرگذشت همکارمان، جناب آقای یوسفی عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.

خداوند قرین رحمتش فرماید.