تزریق دومین دوز واکسن روسی به گروه اول داوطلبان

دکتر دهقانی تصریح کرد:  دوز اول واکسن تاکنون بر روی ۲۱۰  نفر  از کارکنان شاغل در بخش مراقبت های ویژه تزریق شده است.معاون بهداشتی داشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: با ارسال محموله های جدید واکسن به استان، فاز جدید واکسیناسیون در هفته اینده اغاز خواهد شد.