بیست و هشتمین همایش مدیران مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی برگزار شد

در این همایش که به میزبانی استان البرز برگزار شد،۵۴ مدیر مراکز از سرتاسر کشور دران شرکت داشتند

دکتر صابری نیا ضمن خیرمقدم به همه مدیران حاضر در جلسه ، با اشاره به اهمیت این همایش ها در تعیین چشم انداز و پیشرفت مراکز ، از همه مدیران خواست تا پیشنهادات خود را در طول جلسه ارائه دهند

در ادامه جلسه تعدادی از مدیران مراکز و تنی چند از مسئولین با ارائه نظریات و پیشنهادات خود، دیگر افراد حاضر در جلسه را با این موارد اشنا کرده و از انها خواستند جهت اجرای هرچه بهتر این موارد کمک های لازم صورت گرفت

این جلسه در پایان کار خود ، با پرسش و پاسخ همراه بود و مدیران مراکز به نوبت مشکلات و موانع پیش روی خود را ذکر کردند که دکتر صابری نیا به تک تک موارد پاسخ های مناسب را ارائه دادند