بهره برداری از پنج دستگاه خریداری شده از محل تسهیلات بانک جهانی در پویش ره سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:یک دستگاه سی تی اسکن مجهز و روزآمد،دو دستگاه ویدیولارنگوسکوپ ،یک دستگاه اکوسونوگرافی ،یک دستگاه اکموو یک دستگاه سی ارارتیاز محل اعتبارات بانک جهانی خریداری و به بیمارستان شهید صدوقی یزد اهداء شده است

 

دکتر میرجلیلی با اشاره به این که دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ پیشرفته ترین نوآوری در لوله گذاری برا یبیماران است افزود:کاهش صدمه به بیماران در زمان اینتوبه کردن ، دسترسی آسان به مسیرتنفسی،کاربری ساده ،ذخیره تصاویر و فیلم ها جهت کاربری آموزشی و حفاظت از کادر درمان باتوجه به شیوع کووید ۱۹ از جمله مزایای این دستگاه است.

 

 

 

وی ادامه داد:باتوجه به مراجعه انبوه به بیمارستان شهید صدوقی به ویژه در بحران کرونا،دستگاه سی تی اسکن نقش چشمگیری در بهبود خدمات رسانی به بیماران دارد.

 

دکتر میرجلیلی افزود:دستگاه اکوسونوگرافی برای سونوگرافی اعضای داخلی شکمی و اکوکاردیوگرافی جهت کارهای تشخیصی قلب و هم چنین دستگاه سی ارارتی جهت دیالیز پرتابل بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.