برگزاری دوره تخصصی نجات درمانی در اردکان

جمعیت هلال احمر شهرستان اردکان برگزار کرد:
برگزاری دوره تخصصی نجات درمانی در اردکان
دوره تخصصی نجات درمانی ( اقدامات پیش بیمارستانی) در جمعیت هلال احمر شهرستان اردکان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد / جواد کمال آبادی رئیس شعبه جمعیت هلال احمر اردکان افزود : در این دوره آموزشی ۴۰ ساعته؛ ۲۸ نفر از خواهران امدادگر واجد شرایط حضور داشتند.وی بیان کرد : فراگیران در این دوره تخصصی مباحثی چون تریاژ، تثبیت پزشکی، لوله گذاری، فوریتهای نجات درمانی، آسیب های شایع پس از سوانح و … را آموزش دیدند. آزمون پایانی این دوره با حضور ناظر اعزامی از مرکز استان برگزار شد.