برگزاری اجلاس معاونتهای درمان در دانشگاه علوم پزشکی یزد

حضوردکتر صابری نیا  رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در اجلاس معاونت های درمان کشور ، دکتر صابری نیا از سایت آموزشی پدافند غیرعامل وپایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی بازدید نمودند