بخش کرونایی بیمارستان ها پرشده بستری بیماران در کانکس

 

▫️یکی از کارکنان بخش ICU بیمارستان فیروزگر تهران می‌گوید: «ماه‌ها بود که دیگر بخش مجزای کرونایی ICU نداشتیم. اما از هفته قبل یک بخش مجزا برای بیماران کرونایی در ICU راه اندازی کردیم.»

▫️در بیمارستان مسیح دانشوری نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. یکی از کارکنان بخش کرونایی این بیمارستان می‌گوید: «تا هفته قبل حدود ۲۰ نفر بیمار کرونایی داشتیم، اما حالا روزی ۱۰۰ نفر هم پذیرش داریم.»

▫️اپراتور بیمارستان امام خمینی اما می‌گوید: «بخش کرونایی بیمارستان و ICU مخصوص بیماران کرونایی پر است. بیماران جدید را فعلا در کانکس مخصوص بیماران کرونایی بستری می‌کنیم، تا روزهای بعد که تخت خالی شود.»