بافق، نارنجی شد

وی افزود: یزد با تغییر رنگ مرکز استان به قرمز شرایط بحرانی را سپری می کند.

 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار داشت: شهرستان بافق نیز از وضعیت زرد کرونایی به وضعیت نارنجی تغییر پیدا کرد.

 

وی  گفت: در حال حاضر شهرستان های اشکذر،  بافق و بهاباد در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان ها در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: این افزایش موارد مربوط به عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هفته آخر اسفند ماه بوده و به طور یقین بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی در هفته های اول فروردین، در روزهای آینده مشاهده خواهد شد.

 

دکتر سلمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا قبلاً نسبت به رنگ‌بندی‌ها محدودیت هایی را تعریف کرده، با تغییر رنگ شهرستان ها محدودیت های جدید هم اعمال می شود.