بازدید نوروزی رئیس سازمان اورژانس استان یزد از مرکز سالار سلامت

در دومین روز از فصل زیبای بهار ، رئیس سازمان اورژانس استان یزد، جناب آقای دکتر دهقان از مرکز سالار سلامت بازدید به عمل آورده و شروع سال جدید را به پرسنل زحمتکش مرکز سالار سلامت تبریک گفتند.