بازدید مشاور فرهنگی و ارتباطات استاندار از مرکز سالار سلامت ایساتیس

بازدید سرزده مشاور فرهنگی و ارتباطات استاندار از مرکز سالار سلامت ایساتیس یزد

جناب  آقای دکتر محمدی مشاور فرهنگی و ارتباطات استاندار طی بازدیدی سرزده از مرکز سالار سلامت ضمن دیدار با مدیریت مرکز از نحوه ارائه خدمات این مرکز  جویا شده و مدیریت مرکز از برنامه های انجام شده و در دست اقدام نیز گزارشی ارائه دادند در پایان جناب آقای دکتر توصیه های لازم  در رابطه با احترام به بیماران و ارائه خدمات در شأن مردم دارالعباده را خواستار شدند.