بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از پروژه ی عمرانی پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شهدای بانک رفاه

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شهدای بانک رفاه به عنوان اولین پایگاه عملیاتی _ آموزشی اورژانس استان در خیابان مسکن و شهرسازی یزد با پیشرفت عمرانی ۶۰ درصد در آینده ی نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .
این مرکز به همراهی سرپرستی بانک رفاه کارگران یزد در حال ساخت می باشد .
دکتر وفایی نسب معاون توسعه ،مدیریت و منابع دانشگاه ، جلیلی مدیر مالی دانشگاه ، دکتر میرجلیلی معاون فنی و عملیات اورژانس استان و مهندسین ناظر پروژه رئیس دانشگاه را در این دیدار همراهی کردند .