بازدید دکتر صابری نیا از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فســـا

دکتر صابری نیا پس از شنیدن گزارش عملکرد یک ساله اورژانس فسا عملکرد این مرکز را مثبت ارزیابی و ابراز رضایت نمود.وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی را به جد پیگیر هستیم علیرغم اینکه دولت در تلاش است که بدنه خود را کوچک کند.دکتر صابری نیا همچنین ادامه داد : طرح رتبه بندی کارکنان را در سال آینده اجرایی خواهیم کرد تا با تحولی در مهارت و سطح علمی کارکنان مواجه شویم.

دکتر صابری نیا طی بازدید از مرکز اورژانس فسا با افتتاح ساختمان جدید پایگاه یک شهری اورژانس فسا و خدمت پزشک مشاور مرکز اورژانس اقدامات انجام شده در یک سال گذشته را مثبت ارزیابی کرده و مایه مباهات  دانست.

در این بازدید یک روزه دکتر صابری نیا با همراهی دکتر عسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا و معاونین ایشان  و همچنین دکتر نجفی رئیس اورژانس ۱۱۵  فسا و مدیر مسول نشریه اورژانس کشور دردفتر یک.یک.پنج ضمن تقدیر از حمایت های مسولان دانشگاه علوم پزشکی فسا انتشار یک.یک.پنج را کاری بزرگ و با ارزش عنوان کرد و به عوامل و دست اندر کاران نشریه خسته نباشید گفت و از دکتر عسکری خواست تا موانع پیشرفت یک.یک.پنج را با حمایت همه جانبه از سر راه بردارد