اولین فراخوان جذب و سازماندهی نیروی داوطلب اورژانس ۱۱۵

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس استان یزد  دکتر احمد دهقان رئیس سازمان اورژانس استان یزد از جذب و سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی در قالب تیم های تخصصی و امدادگر اولیه در اورژانس ۱۱۵ یزد خبر داد . نیروهای داوطلب در این طرح آموزش ویژه ی فوریتهای پزشکی خواهند دید و در زمان رخداد حوادث پرتلفات و وقوع بحران ها با سازمان اورژانس همکاری خواهند داشت .

 دکتر احمد دهقان در تشریح این خبر افزود : نیروهای داوطلب همکاری با اورژانس پیش بیمارستانی در قالب طرح های اورژانسیار و همیار اورژانس با سازمان اورژانس استان یزد همکاری خواهند داشت . نیروهای اورژانسیار از بین دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و همیار اورژانس از سایر اقشار مختلف جامعه انتخاب خواهند شد .

رئیس سازمان اورژانس استان یزد پایان دیماه ۱۳۹۹ را آخرین زمان ثبت نام داوطلبین در طرح های مذکور اعلام کرد .

متقاضیان شرکت در طرح داوطلبین میتوانند با مراجعه به سایت سازمان اورژانس استان یزد / حوزه ریاست / داوطلبین  با پر کردن فرم ثبت نام آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام نمایند.