اولین جلسه شورای هماهنگی مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قطب مرکزی کشور در اصفهان

 

 

 

 

جلسه شورای هماهنگی مراکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی قطب مرکزی کشور برگزار شد .

اولین جلسه شورای هماهنگی مراکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی قطب مرکزی کشوردر سال ۹۳صبح روزیکشنبه۹آذرماه درسالن کنفرانس مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان و با حضور مدیران و مسئولان فوریت های پزشکی استان های اصفهان، یزد ، چهارمحال و بختیاری و دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان،آقای علیرضا قاسمی دبیرشورای هماهنگی مراکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی قطب مرکزی گفت:این جلسه بادستورکاربررسی روشهای بهبودعملکرداورژانس هوایی درقطب،بررسی پرداخت کارانه عملیاتی به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی،نظارت ازپایگاههای اورژانس قطب وباتبادل نظرات وبیان دیدگاههای مختلف وباحضورمدیران حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان،چهارمحال وبختیاری،یزدوکاشان درمحل مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان برگزارگردید.

ایشان با بیان مصوبات جلسه عنوان کرد:بررسی شرایط لازم در جهت استفاده از اورژانس هوایی اصفهان در مراکز قطب ، همچنین پیش بینی تامین سوخت مورد نیاز اورژانس هوایی توسط استان ها ، تشکیل تیم نظارت قطب و انجام یک دوره نظارت در طی ماههای آینده از مراکز فوریت های پزشکی قطب ، برگزاری جلسات کمیته های تخصصی با حضور مسئولین واحد ها در جهت یکسان سازی فرایندهای جاری اورژانس پیش بیمارستانی و برگزاری جلسه آینده قطب در اسفند ماه سال جاری در مرکز فوریت های پزشکی یزد از مهم ترین مصوبات جلسه مذکور بود.

دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد در این جلسه از پیشرفت تهیه زیرساختهای اورژانس هوایی یزد خبر داد .