اهداء عضو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان شهید رهنمون

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون صبح امروز کبد و دو کلیه خانم خدیجه کافی کنگی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل گردید .

به نقل از دکتر صمد زارع متخصص ارولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه این بیمار ۵۶ ساله بوده و با علائم ایست قلبی از شهرستان شهر بابک به بیمارستان منتقل گردیده بودند و به مدت ۷۲ ساعت در بخش ICUجراحی بستری بوده که علیرغم تلاشهای پزشکان و پرستاران دلسوز این بخش با کاهش سطح هوشیاری و مرگ مغزی بیمار اعلام گردید. تیم اهداء اعضاء بیمارستان و معاونت درمان  رضایت خانواده این بیمار را جهت اهداء اعضا جلب نموده که با این کار خدا پسندانه چراغ زندگی خانه های خاموش دیگری روشن گردد .