اهدای سلول=اهدای زندگی

سالانه هزاران نفر دچار بیماریهای کشنده‌ای مثل سرطان خون می‌شوند که برای تعداد زیادی از این بیماران تنها درمان نجات بخش، استفاده از روش درمانی پیوند سلولهای بنیادی خونساز می‌باشد. پیوند سلولهای بنیادی از فرد دهنده سالم و سازگار صورت می پذیرد ولی تنها ۳۰% بیماران در میان بستگان خود دهنده پیدا می‌کنند و برای بقیه تنها شانس برای زنده ماندن دریافت پیوند از فردی است که با وی هیچ نسبت خویشاوندی ندارند.

هدف از تأسیس و راه اندازی بانک داوطلبین اهدای سلول بنیادی ایران کمک به یافتن دهنده برای این دسته از بیماران می‌باشد.

دهنده سازگار
 
بروی سلولهای سفید بدن هر شخص پروتئینهای خاصی به نام آنتی ژن وجود دارد که به طریقه ژنتیکی به ارث میرسند و نقش مهمی در پیوند سلولهای بنیادی دارند. برای اینکه پیوند موفقیت آمیز باشد باید آنتی ژنهای فرد دهنده با فرد گیرنده مشابهت داشته باشند. بیشترین تشابه در دوقلوهای تک تخمی می باشد و در درجه بعد در خواهر و برادر و بستگان نزدیک می باشد. احتمال تشابه بین افراد غیر منسوب زیاد نیست بنابراین هر چه تعداد داوطلبین بانک های اهدای سلولهای بنیادی بیشتر باشد شانس پیدا شدن فرد سازگار با بیمار نیازمند بیشتر خواهد شد.
 
فرد داوطلب
 
تمام افراد بین ۱۸ تا ۵۵ سال که آمادگی اهدای سلولهای بنیادی به هر فرد نیازمند را داشته باشند می توانند عضو بانک داوطلبین اهدای سلولهای بنیادی شوند. به طور کلی فرد دهنده باید دارای سلامت جسمی باشد و بیماری خاصی نداشته باشد.
از فرد داوطلب در ابتدا نمونه خون گرفته شده و آزمایش تعیین HLAانجام میشود. نتیجه آزمایش برای بررسی سازگاری با فرد بیمار نیازمند استفاده خواهد شد. اطلاعات شما به صورت محرمانه میباشد و تنها برای جستجو استفاده خواهد شد.

داوطلب هستید:

اگر داوطلب پیوستن به جمع اهدا کنندگان زندگی هستید به دفتر بانک اهدا کنندگان سلولهای بنیادی واقع در بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی و مراجعه کنید. جهت اطلاعات بیشتر می توانید روی لینک اهدای سلول=اهدای زندگی کلیک کنید.