انجام آزمایش تشخیصی مولکولی انواع آنفلونزا در آزمایشگاه مرکزی یزد

وی ادامه داد: قبل از این، نمونه های انفلونزا به استان کرمان ارسال می شد و در حال حاضر استان یزد می تواند آزمایش تشخیص مولکولی آنفلونزا نوع A،Bو اچ وان ان وان را انجام دهد.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: در صورت درخواست پزشک مربوطه انجام آزمایش تشخیصی مولکولی آنفلونزا به صورت رایگان انجام می شود.