افتتاح اولین مرکز آموزش و مهارت آموزی پدافند غیر عامل کشور در استان یزد

در ابتدا دکتر میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، ضمن برشمردن مزیت ها و توانمندی این دانشگاه در حوزه های مختلف بخصوص حوزه پدافند غیر عامل آمادگی خود و دانشگاه را جهت راه اندازی این مرکز اعلام نمود. در ادامه دکتر احمد دهقان دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه ضمن تشکر از حمایت های استاندار محترم و ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور در خصوص ایجاد این مرکز و اقدامات و هماهنگی های ایجاد شده  توضیحاتی را بیان کرد
در ادامه سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ضمن ایراد سخنانی مبسوط و کامل در خصوص شرایط کشور و تهدیدات نامتعارف ، نیاز به آموزش همه جانبه در جهت حفظ آمادگی و مقابله با آنها بخصوص در حوزه سلامت را یادآور شد و  حمایت خود را از راه اندازی این مرکز اعلام نمود.  
خانم دکتر میرکتولی رییس اداره پدافند غیر عامل وزارت بهداشت و درمان نیز  ضمن تشریح سیاست های وزارت متبوع و شرایط ژئوپلیتیک یزد موافقت خود را راه اندازی این مرکز و حمایت در زمینه های  مختلف اعلام نموده و همچنین دکتر کریمی نیا معاونت بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر عامل ، نیاز به همکاری سازمان های مختلف در مدیریت و رصد تهدیدات بخصوص تهدیدات زیستی  را مهم و غیر قابل انکار دانست و نیاز به اینگونه مراکز را جدی و در اولویت اول اعلام نمود
همچنین  مهندس اسماعیلی رییس اداره پدافند غیر عامل یزد نیز از آمادگی و حمایت استان و کمک همه جانبه در راه اندازی این مرکز خبر  داد . در پایان استاندار محترم یزد هم  ضمن برشمردن عوامل موثر در استقلال هر کشور بر توانمندی استان یزد در مدیریت حوادث بخصوص در حوزه های پدافند غیر عامل براجرایی شدن مصوبات این جلسه تاکید نمود و اعلام آمادگی استان را در راه اندازی این مرکز اعلام نمود و موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت

۱.ایجاد قطب مهارت آموزی حوزه  CBRNE در نظام سلامت در  سطح ملی  
۲.ایجاد رشته کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت در دانشگاه یزد
۳. حمایت از ارتقاء ظرفیت های تشخیصی با توجه به موقعیت ژئو پلتیک استان یزد 
۴. تشکیل هسته هئیت علمی در حوزه های  مختلف  پدافند غیرعامل  در دانشگاه  علوم پزشکی  یزد  به منظور مشاوره و طراحی متون آموزشی لازم با نظارت کمیته پدافند غیرعامل وزارت  متبوع.