اطلاعیه جدید جهت تکمیل مدارک مورد نیاز

قابل توجه کلیه پرسنل طرف قرارداد با شرکت سالارسلامت ایساتیس

همکاران محترم لطفاً مدارک زیر را در ساعات اداری تا تاریخ ۹۳/۹/۱۵  به مرکز سالارسلامت تحویل دهید:

  •  مدارک آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • در صورت داشتن سابقه بیمه تأمین اجتماعی، لیست سابقه بیمه با مهر و امضاء تأمین اجتماعی