اضافه شدن دو پژوهشکده به دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

 

 

دکتر نجفی ادامه داد: در برخی حیطه ها، از جمله ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی یزد از زمان تاسیس در کشور پیشرو است.وی با اشاره به فعالیت یک پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: با توجه به ظرفیت موجود در این دانشگاه، دو پژوهشکده به مجموع پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی یزد افزوده خواهد شد.

 

 

دکتر نجفی به تألیف مجلات در دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی یزد بیشترین مجلات در حوزه علوم پزشکی در کشور را تألیف کرده است.

 

 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: تاسیس مرکز کارآزمایی بالینی در استان یزد پیشنهاد داده شد تا این استان بتواند منطقه جنوب شرق در کشور را پوشش دهد.

 

 

دکتر نجفی تصریح کرد: هم چنین در این جلسه، مشکلات کارآفرینان مطرح و راهکارهای مناسب برای رفع موانع کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان ارائه شد.