استقرار آمبولانس مرکز سالار سلامت دراولین جشنواره ملی گردشگری معلولین در یزد

 

اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین در یزد