آمبولانس بانوان در شیراز

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اورژانس شیراز با تشکیل آمبولانس بانوان که متشکل از یک تکنسین خانم و یک تکنسین آقا بود خدمت متفاوتی را به مردم شریف شیراز ارائه کردند

دکتر عالی منش رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت : اورژانس شیراز کار اعزام بانوان به ماموریتهای اورژانسی را در دستور کار داشته به طوری که بر بالین خانم های باردار ماماهای شاغل در این مرکز اعزام می شدند و کار معاینه و در برخی موارد زایمان توسط همکاران مامای ما صورت گرفت وی اضافه کرد : در حال حاضر این آمبولانس با ۶ ساعت فعالیت روزانه در انجام ماموریت آمادگی دارد ولی برنامه ایی در افزایش ساعت آن داریم که با فراهم شدن امکانات آن این اتفاق بزودی خواهد افتاد