آمار مبتلایان به آنفلوانزا از مرز چهار هزار نفر گذشت!

 

این تعداد عمدتاً مربوط به مرکز و غرب کشور خواهد بود چرا که موج  آنفلوانزا در شرق کشور فروکش کرده و اکنون به نوار غربی و مرکزی کشور رسیده است

به علت ورود موج اپیدمیک این بیماری تقریباً همه ۲ میلیون دوز واکسن وارد شده به کشور مصرف شده است

ما نمونه ویروس آنفلوانزا را به سازمان بهداشت جهانی در مراکش فرستادیم و تأیید شد که این ویروس در منطقه خاورمیانه جهش ژنی داشته است/ ایران