آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا در استان یزد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد : در این مرحله کارکنان بهداشت و درمان با اولویت کارکنانی که در ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کرونا هستند، سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان، جانبازان شیمیایی بالای پنجاه درصد هستند که در این مرحله بخشی از آنها واکسینه خواهند شد .