آغاز تزریق دوز دوم واکسن ایران – کوبا در یزد

وی افزود: این واکسن در مرحله اول برای سه هزار نفر در یزد تزریق شده بود که با بررسی هر کدام از موارد، هیچ کدام عارضه جدی ناشی از تزریق واکسن نداشتند و این افراد مرحله (دوز) دوم واکسن خود را از امروز و بر اساس پیامکی که به آنها ارسال می‌شود، دریافت خواهند کرد.

 

 

معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد عنوان کرد: افراد برای تزریق دوز دوم منتظر پیامک باشند که در آن روز و تاریخ و ساعت مشخص می شود و بدون هماهنگی به مرکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.دکتر دهقانی تصریح کرد:  بیش از هفت هزار  نفر در یزد برای شرکت در فاز سوم مطالعات بالینی واکسن پاستور – کوبا ثبت نام کرده بودند که ۳ هزار نفر از آنان واکسن دریافت کردند.