آغاز به کار اولین مرکز تحقیقات آندرولوژی ایران در یزد

دکتر وحیدی افزود: ۵۰ درصد از ناباروری زوج ها، متوجه مردان است و زوج های نابارور که برای درمان مراجعه می کنند، توسط پزشکان این مرکز ویزیت می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات اندرولوژی تصریح کرد: این مرکز همه روزه پذیرای بیماران و زوج ها جهت مشاوره و درمان می باشد.